Voorbeeld Steps to Fit programma

Afvallen + Amsterdam

Het Steps to Fit combinatieprogramma kan er als volgt uitzien:

Combinatieprogramma

10 weken, minimaal 1 keer per week 90 minuten

Week 1:

Hulpvraag en doelstelling, intake levensstijl beweging en voeding, Polar Fitness test, buikomtrek, BMI (Body Mass Index), wegen, uitleg eetdagboek

Uw coach gaat dieper in op de reeds afgenomen intake. De levenstijl van u wordt in kaart gebracht. Er worden testen afgenomen en het eetdagboek wordt uitgelegd. Dit eetdagboek is de basis van waaruit analyses en adviezen worden gegeven op het gebied van voeding.

Week 2:

Levenswandelen, bespreking van het eetdagboek, voedingsadvies en bewegingsoefeningen

We gaan wandelen en naar behoefte zal uw coach ingaan op de oorzaken voor het overgewicht. Het eetdagboek van de afgelopen week wordt besproken en de eerste voedingsadviezen komen aan bod. Uiteraard gaan we ook direct bewegen!

Week 3:

Analyse van het eetdagboek, uitwerking analyse, toepassing voedingsadviezen, workout in huis 1, spiegelsessie

Uw coach zal de analyse van uw eetdagboek aanreiken, dieper ingaan op het voedingspatroon en adviezen geven. Het bewegen in de thuissituatie zal uitgebreid aan bod komen en tot slot de uitleg van de spiegelsessie.

Week 4:

Boodschappen en koken

Deze week staat in het teken van voedingsmiddelen inkopen, bereiden en nuttigen.

Week 5:

Total workout op het gras, wegen

Samen gaan we bewegen outdoor en u wordt tussentijds gewogen.

Week 6:

Themaweek

Aan de hand van een thema, opgegeven door u, zal uw coach dieper ingaan op dit thema. Het thema kan zowel met beweging en/of voeding te maken hebben. Er worden adviezen gegeven.

Week 7:

Workout in het trappenhuis/op straat, wegen en testen

De eventuele knelpunten die u ervaart, worden besproken en daaruit voortvloeiend volgen adviezen. We gaan bewegen in het trappenhuis, dan wel op straat, er worden tussentijds testen afgenomen en er wordt gewogen.

Week 8:

Workout in huis 2, toepassing voedingsadviezen

Beweging, zowel cardio als kracht en er worden voedingsadviezen gegeven.

Week 9:

Workout in de benen, wegen

We gaan snelwandelen, krachtoefeningen voor de benen uitvoeren en er vindt en tussentijdse weging plaats.

Week 10:

Levenswandelen, evaluatiegesprek, wegen, Polar Fitness test, buikomtrek, BMI, evaluatieformulier

De testen zoals in week 1 worden in deze laatste week herhaald en er wordt gekeken of het persoonlijke doel is behaald.