Basisschool werkwijze

Amsterdam + Steps + to + Fit

In een vrijblijvend orienterend consult zult u als basisschool kennismaken met Steps to Fit.

De doelstelling en hulpvraag worden in kaart gebracht en Steps to Fit verzorgt een op maat gesneden plan van aanpak. Er wordt in overleg vastgesteld hoe de kinderen en hun ouders bereikt kunnen worden en hoeveel kinderen mee kunnen doen aan het bewegingsprogramma. In een traject van 8 weken, minimaal 1 keer per week, gaan de kinderen samen met de coach aan de slag: bewegen, zowel in het schoolgebouw als in de buitenlucht.

Als basisschool geeft u aan wat de wensen zijn en hoe het Steps to Fit bewegingsprogramma binnen het sportief schoolbeleid past.

Uw coach vertaalt deze wensen naar het programma en/of de oudervoorlichting.